Självplockning

Självplockning är möjligt när farmbutiken är öppen. Du kommer väl ihåg att ta med kläder enligt väder, gummistövlar, någon hatt och något att dricka!

Direktiv för självplockning:
- när du kommer till farmen, lämna bilen på parkeringsplatsen som anvisas
- farmens personal visar dig till platsen där bärplockningen kommer att ske och berättar hur du skall gå tillväga

- Efter att bären plockats skall de vägas och betalas, hos oss kan du även betala med bankkort!

 

Välkommen på bärplockning!