Farmens värden och historia

I farmens produktion har alltid prioriterats produktens färskhet, goda kvalite och smak. Vi använder oss av vår yrkesexpertis så att vi kan garantera förstklassiga produkter och kundernas tillfräsdtällelse.

Vår farm har sina rötter reda från 1600-talet, då Storkyros kyrkoherde Brenner började dräneringen av jordbruksmarken. På dessa fält ligger nu våra jordgubbsfält. En tradition av torgförsälning finns både från herrens och fruns sida, eftersom bådas mor-och farföräldrar och föräldrar var jordbrukare och torgförsäljare, som sålt jordgubbar, nypotatis och grönsaker på torget. Produktionen av närodlad mat har en lång tradition. På farmen har även producerats mjölk och korn. På farmen har alltid naturen respekterats i enlighet med god jordbrukarsed.

Varför ?

Du känner det redan från smaken! Våra produkter är alltid färska och har en fantastisk smak, så har många av våra kunder själva konstaterat. Tack vare närodlingen är våra produkter förstaklassiga, transportsträckorna är korta och klimatpåverkan är liten.

Vi stöder också den lokala sysselsättningen av ungdomar, genom att ge dem arbete. För många av ungdomarna är arbetet på farmen deras första arbetsplats.

Våra bär odlas med erfarenhet som kommit från flera års arbete, vi använder i mån om det naturligaste sättet för jordbruk med t.ex. bidamm, rovkvalster som används för att biologiskt bekämpa skadedjur och rent vatten. Våra bär odlas i ren och idealisk tillväxtmiljö, vilket bidrar till välsmakande och säkra produkter.